Finns det intelligent liv? - åtminstone utanför vår planet?

data & ord

  • apex systemutvecklare för databaser
  • individuella apex kurser
  • individuella applikationer
A-6020 Innsbruck
w o r k @ i n g r i d h a y e k . a t