Logout |
Dit programma rekent de af te dragen loonbelasting en premies sociale verzekeringen uit voor Curacao. De berekening is per maand. Alle minimum en maximum grenzen worden eveneens per maand uitgerekend.