{"orders":[{"orderid":7460,"orderseq":1,"orderdatetime":"2023-12-10T05:00:12","customerid":268,"orderstatus":"COMPLETE","storeid":12,"items":[{"lineitemid":2,"productid":1,"unitprice":31.68,"quantity":2},{"lineitemid":1,"productid":3,"unitprice":23.32,"quantity":4},{"lineitemid":3,"productid":2,"unitprice":24.46,"quantity":2}]},{"orderid":7501,"orderseq":2,"orderdatetime":"2023-12-10T05:00:12","customerid":317,"orderstatus":"COMPLETE","storeid":6,"items":[{"lineitemid":1,"productid":1,"unitprice":39.32,"quantity":1},{"lineitemid":3,"productid":3,"unitprice":34.06,"quantity":2},{"lineitemid":2,"productid":2,"unitprice":31.68,"quantity":4}]},{"orderid":7502,"orderseq":3,"orderdatetime":"2023-12-10T05:00:12","customerid":383,"orderstatus":"COMPLETE","storeid":23,"items":[{"lineitemid":3,"productid":1,"unitprice":29.55,"quantity":3},{"lineitemid":1,"productid":3,"unitprice":37,"quantity":1},{"lineitemid":2,"productid":2,"unitprice":13.09,"quantity":3}]}]}